top of page

"לאה, משום כך את אחותי"

תמר פולק

״הדרכת אותנו בעדינות וזכינו להוציא לאור ספר שכל מי שראה עד כה מלא התפעלות ממנו.״

רציתי להודות לך על העבודה המשותפת, העידוד, ושיתוף הפעולה שזכינו לו. הדרכת אותנו בעדינות וזכינו להוציא לאור ספר שכל מי שראה עד כה מלא התפעלות ממנו. היה נעים לעבוד אתכם.

bottom of page