top of page

"שאריות החיים"

תמר הרשקוביץ

״שמחה כל כך שבחרתי לעבוד אתך״

בתודה על מסירות, מקצועיות ומאור פנים.
שמחה כל כך שבחרתי לעבוד אתך, הרגשתי שאני עובדת עם חברה – אבל הכי מקצועית שיש.
גם כשקצת הגזמתי... תמיד בסבלנות ובנעימות היית שם עבורי.
תודה על הכל והמשך הצלחה!

bottom of page