top of page

"לשוב לעצמי בדרך הזן"

תמיר מסאס

"כל מי שיבחר בך להוצאת ספרו יקבל חוויה מחוננת ומלמדת. מחכה כבר לעבור את התהליך שוב עם הספר הבא."

ליאורה הקשובה
העבודה איתך על הספר הייתה נעימה וקולחת.
הקצב היה מדוייק והרמוני.
הקשב שלך לצרכים של הספר ושלי היו מדוייקים.
וכך יצא לאור ספר המפגיש את הקורא עם חיי הנזירים במנזר ודרך הזן מהמזרח הרחוק.
כל מי שיבחר בך להוצאת ספרו יקבל חוויה מחוננת ומלמדת. מחכה כבר לעבור את התהליך שוב עם הספר הבא.
המון תודה
תמיר מסאס

bottom of page