top of page

"לב היער"

רונית ש' דינצמן

״הרגשתי שאכפת להן מהספר שלי לא פחות משאכפת לי. אני מקווה לעבוד אתן גם בספרים הבאים.״

את ספרי הראשון הוצאתי לאור בהוצאה גדולה ומוכרת. השינויים בחוק הספרים הביאו אותי להחליט להוציא לאור את ספרי השני בהוצאה עצמית. הייתי זקוקה לאנשי מקצוע שילוו אותי בתהליך ופניתי למאירה ולליאורה מ"כריכה – סוכנות לסופרים" בגלל ניסיונן הרב בתחום. שמחתי מאוד כשהן הסכימו ללוות אותי בתהליך. ככל שהתקדמה העבודה על הספר נמלאתי עוד יותר בהערכה למקצועיותן, ובהוקרה עמוקה על האכפתיות הסבלנות, החום והאהדה שספרי ואני קיבלנו. גם לאחר שהספר יצא לאור הרגשתי שאכפת להן מהספר שלי לא פחות משאכפת לי, והן המשיכו ללוות אותו במסירות. אני מקווה לעבוד איתן גם בספרים הבאים.

bottom of page