top of page

"אהבותיה של אמה"

רוית ליפשיץ ציון

"הפקה מוקפדת, אחראית, חסרת פשרות ומדויקת. תודה על סבלנות והקפדה על כל פרט, תודה על שהקשבת והגשמת כל גחמה ושגעון שלי."

ליאורה היקרה,

עשינו זאת! רומן באורך מלא בהוצאת עצמית ובהפקה של "כריכה – סוכנות לסופרים". הפקה מוקפדת, אחראית, חסרת פשרות ומדויקת.
הפקה בה הגענו לכריכה היפה בתבל ולתוצאה עליה ניתן רק לחלום בהוצאות לאור הגדולות בעולם.
זהו רומן הביכורים שלי, ולמרות שעסקתי בהפקות דפוס בעבר כמנהלת תקשורת שיווקית, חיפשתי גב מנוסה שיפיק את ספרי הראשון ברמה האופטימלית. קיבלתי זאת ולמעלה מזה: התוצאה מדברת בעד עצמה וקוצרת שבחים מכל עבר.
אך לא רק על האיכות אני מדברת פה, אלא גם על האנושיות והאכפתיות. לא כל רגע היה רגע של שיא ומי כמוך יודעת שחוויתי רגעי שפל ואכזבות מסיבות שאינן תלויות בנו. זה הזמן שבו התמיכה שלך והדחיפה קדימה, בדומה למאמן אולימפי, רק אל החיובי, המוצר המוגמר והנסיקה מעלה, הייתה כל כך נפלאה ומרגשת.

תודה על סבלנות והקפדה על כל פרט, תודה על שהקשבת והגשמת כל גחמה ושגעון שלי .

שלך תמיד,

רוית ליפשיץ ציון

bottom of page