top of page

"נשות חיי"

רויטל אגמי

"תודה לליאורה פרידן, מפיקת הספר, על סבלנותה ומקצועיותה, שבלעדיה לא הייתי מוצאת את ידיי ורגליי בתהליך."

תודה לליאורה פרידן, מפיקת הספר, על סבלנותה ומקצועיותה, שבלעדיה לא הייתי מוצאת את ידיי ורגליי בתהליך.
חשוב לי לציין שבחרתי לעבוד עם ליאורה לאחר שהספר נערך ספרותית, ובחרתי דרך שונה מהרגיל להדפסתו. למרות זאת קבלתי יחס סבלני ועבודה מקצועית בכל השלבים שנותרו להפקת הספר.
גם לאחר שנסגרו הקבצים, ובקשתי שינויים ולכאורה סיימנו את העבודה המשותפת, ליאורה הייתה שם נענית לכל בקשה.

bottom of page