top of page

"אל תיתנו להפרעת הקשב להפריע - מדריך אופטימי להורים"

ציפי קוברינסקי

"זכיתי לעבוד אתך!
הבטיחו לי שאת מקצועית ברמה הכי גבוהה ושאני יכולה לסמוך עלייך בעיניים עצומות,
גיליתי שאת הרבה יותר -"

תודה על האמונה בספר, על הפתיחות הרגישות והרוגע שאת משרה ובעיקר על המחויבות לשמור ולדייק את הקול שלי.
הפכת לשותפה ולבת הברית לשליחות שנטלתי על עצמי.
אני ממליצה לכל מי שרוצה להוציא ספר לעשות את זה אתך ולהרגיש שהוא בידיים טובות.

bottom of page