top of page

"השטיח המעופף של סבתא"

עמירם הירדני

"ליאורה והצוות שלה, בסבלנות אין קץ, עשו מהגולם הזה פרפר צבעוני ויפה. הפרפר הזה נושא את שמי, אבל את כושר מעופו וחלק לא קטן מהצבעוניות שלו, קיבל מצוות "כריכה – סוכנות לסופרים" וליאורה פרידן."

מה לי ולכתיבה? אני בכלל מהנדס. אבל כתבתי, סיפור ועוד סיפור, עד שהצטברו סיפורים רבים. לאחר לחץ מתון מהסביבה, ספר יצא לדרך. זה לא היה באמת ספר, זה היה גולם. ליאורה והצוות שלה, בסבלנות אין קץ, עשו מהגולם הזה פרפר צבעוני ויפה. הפרפר הזה נושא את שמי, אבל את כושר מעופו וחלק לא קטן מהצבעוניות שלו, קיבל מצוות "כריכה – סוכנות לסופרים" וליאורה פרידן.

bottom of page