top of page

"ילדה קצת רגילה, קצת אחרת"

עדי קריף נבון

"התמיכה של ליאורה בהוצאה ספר היא לא פחות מאשר חליפה תפורה לפי מידה אצל החייט הטוב ביותר."

ליאורה הפכה את הסיפור שכתבתי מעוד סיפור לספר א-מ-י-ת-י בניצוח מעודן ומדוייק על צוות של אנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום.
להוציא ספר עם ליאורה זה כמו לקבל מאמן כושר פרטי, ליאורה יודעת מתי לעודד, ומתי לדחוף אותי עד לקצה גבול היכולת.
התמיכה של ליאורה בהוצאה ספר היא לא פחות מאשר חליפה תפורה לפי מידה אצל החייט הטוב ביותר.

bottom of page