top of page

"בעיניים פקוחות"

סמדר בן נון

״תודה על התשובות המהירות על כל שאלה, בכל ימות השבוע...על העצות הטובות לאורך דרך והשתתפות בהתרגשות ובשמחה!״

תודה רבה לליאורה פרידן היקרה שליוותה אותי בכל שלבי הוצאת הספר הראשון שלי, שמבוסס על חוויותי כאם לילד על הרצף האוטיסטי. חוויה מרגשת, שהעבודה עם ליאורה הוסיפה והעצימה אותה. תודה על התשובות המהירות על כל שאלה, בכל ימות השבוע...על העצות הטובות לאורך דרך והשתתפות בהתרגשות ובשמחה!
תענוג לעשות איתך עסקים

bottom of page