top of page

"צפצפה כסופה"

ניר ברלב

"פשוט תענוג לעבוד איתך. מקפידה על כל פרט, והכל באכפתיות, בעידוד ובמאור פנים, המגיעים מתוך הלב. אז תודה לך על הכל, ומכל הלב."

ליאורה יקרה,
בנחת, בחיוך, בסבלנות ובעין נבונה, את מנווטת את בחירת אנשי המקצוע - לעריכה, הגהה ועיצוב - רק המקצועיים והמתאימים ביותר לספר, מתאמת במעשיות את לוחות הזמנים והמשימות, עוקבת ומתזכרת, מקפידה על כל פרט, והכל באכפתיות, בעידוד ובמאור פנים, המגיעים מתוך הלב.
אז תודה לך על הכל, ומכל הלב. 💗

ניר ברלב
"צפצפה כסופה"

bottom of page