top of page

"המכניקה של הרגש"

מעין רוגל

"העבודה עם ליאורה היתה מקצועית, עוטפת ומדוייקת. לא הייתי לרגע לבד"

להוציא ספר לבד לא חייבת להיות מלאכה של בודדים. העבודה עם ליאורה בהפקה של 'המכניקה של הרגש' הספר שלי, היתה מקצועית, עוטפת, ומדוייקת. לא הייתי לרגע לבד, ליאורה היתה שם כדי להניע את התהליכים, לנהל אותם ביד רמה, ייעצה, ליוותה ושמרה לי על הגב לאורך כל הדרך, גם אחרי שיצא הספר לאור.

bottom of page