top of page

"ממזרת"

מיכל פנקל

״אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי בחיים
היתה להתמסר לך.״

מהרגע הראשון שהגעתי אליך הרגשתי שאני בידיים מיומנות שיאחזו בידיי שלי ויוליכו אותי בדרך הנכונה והבטוחה ביותר המותאמת למידותיי עד שתיוולד "ממזרת".
במקצועיות הבנת מהן הנושאים הרגישים אצלי ובלי שבכלל אבקש פתרת לי את כל הבעיות זו אחר זו.
סללת לי את הדרך להגשים חלום.
כל אדם צריך מישהו שיאמין בו, יהיה לצידו ויעזור לו להגשים את חלומותיו וזה בדיוק מה שאת בשבילי
מגשימת חלומות.
תודה.

bottom of page