top of page

"כל משפחה צריכה סולם"

לאה רוזנברג

"אני צריכה מו״לית ואני צריכה את ליאורה מהוצאת ״כריכה – סוכנות לסופרים״ כדי שתהיה מי שתקשיב ולא רק תשמע, כדי שתהיה מישהי שמתחברת ל״סיפור״ שלי ומיישמת אותו, כדי שתהיה מי שתנהל את התהליך ,(הדי מייגע למען האמת), בנחישות, במקצועיות, בנועם והעיקר שאגיע בשלום למטרה שלי."

בשביל מה את צריכה מו״ל שאלו אותי?
אני צריכה מו״לית ואני צריכה את ליאורה מהוצאת ״כריכה – סוכנות לסופרים״ כדי שתהיה מי שתקשיב ולא רק תשמע,
כדי שתהיה מישהי שמתחברת ל״סיפור״ שלי ומיישמת אותו,
כדי שתהיה מי שתנהל את התהליך ,(הדי מייגע למען האמת), בנחישות, במקצועיות, בנועם והעיקר
שאגיע בשלום למטרה שלי.
אז כן, בשביל זה אני צריכה מול״ית,
כך הייתה ליאורה בשבילי.

bottom of page