top of page

"איה מִיה"

יפה מזרחי קראים

"למרות שאני אשת מילים, לא מצאתי בתחילה את המילים לתאר את התחושה שלי מרגע שהתחלת להפיק את הספר שלי."

למרות שאני אשת מילים, לא מצאתי בתחילה את המילים לתאר את התחושה שלי מרגע שהתחלת להפיק את הספר שלי. מצאתי בית חם, עם שותפות מלאה. מצאתי אישה אכפתית, דקדקנית ואיכותית. מה עוד צריך סופר שרוצה ספר טוב ואיכותי? תודה רבה מכל הלב על המושלמות הזאת. לא יכולתי לצפות ליותר טוב מזה. חכי לי עם הספר הבא.

bottom of page