top of page

"ירמיהו"

יוסף עמרני

"אני חש חובה וזכות לציין את תרומתך המכרעת להצלחת ספר הבכורים שלי.
בימים אלו אני כותב את ספרי הבא על המלך שאול, אותו אשמח להוציא לאור באמצעות "כריכה- סוכנות לסופרים."

יקירה,
אני חש חובה וזכות לציין את תרומתך המכרעת להצלחת ספר הבכורים שלי – ירמיהו - סיפורו של נביא החורבן והגלות, שזכה לשבחים רבים.
באמצעות "כריכה - סוכנות לסופרים" שאותה את מנהלת, זכיתי לקבל שרות מיטבי מצוות מקצועי וחכם של מומחים בנושאי הפקה, עריכה, הגהה, עימוד ועיצוב. בניצוח והדרכה שלך.
אציין גם את ההדרכה, הייעוץ והליווי האישי שלך לאורך כל תקופת ההפקה עד להוצאת הספר לאור.
בימים אלו אני כותב את ספרי הבא על המלך שאול, אותו אשמח להוציא לאור באמצעות "כריכה- סוכנות לסופרים".
ברגשי כבוד והערכה
עמרני יוסף.

bottom of page