top of page

"נבוא לקחת אותך"

דנה ברנדייס

"לא יכולתי לייחל לעצמי ליווי כה מקצועי, אמין ומסור כזה שקיבלתי מליאורה."

לא יכולתי לייחל לעצמי ליווי כה מקצועי, אמין ומסור כזה שקיבלתי מליאורה.
אני רוצה להודות מקרב הלב על הדרך המעשירה, הקשובה והנעימה שבה סללה ליאורה
את דרכו של כתב היד שלי להפוך לספר על המדף.
נתראה בספר הבא.
דנה ברנדייס

bottom of page