top of page

"ריצת משוכות"

גלי גלט שמחי

"אם את.ה מתלבט.ת, אין צורך…"

אם את.ה מתלבט.ת, אין צורך… ליאורה מקצוענית, ישרה, לא מתפשרת על איכות, ויודעת ללחוץ ולהרפות בדיוק במקומות הנכונים. אני כל כך שמחה ש׳ריצת משוכות׳ הופק על ידה.

bottom of page