top of page

כתבתם ספר ילדים? המשפחה והחברים קראו ואהבו? עכשיו הזמן לקבל חוות דעת מקצועית.

מתן חוות דעת לספרי ילדים

כתבם ספר ילדים? המשפחה והחברים קראו ואהבו? עכשיו הזמן לקבל חוות דעת מקצועית.

 

ניתן לקבל חוות דעת מקצועית ביקורתית ומנומקת בכתב לגבי איכותו הספרותית של כתב היד, (איכות הכתיבה, העלילה, והדמויות), והתאמתו להפצה מסחרית. בנוסף, ינתנו הצעות לשיפור כתב היד.

חוות הדעת תינתן ע"י ליאורה פרידן, בעלת ״איגואנה הוצאה לאור״.

"למעבר לאתר "איגואנה

חוות דעת לספר לילדים לגיל הרך (פיקצ'ר בוק) 600 ש"ח כולל מע"מ

חוות דעת לספר ילדים ראשית קריאה (כיתות א'-ג') 800 ש"ח כולל מע"מ

פגישה בה נדון בחוות הדעת 1200 ש"ח כולל מע"מ

bottom of page