הספר שלך - מחלום למציאות

ליאורה פרידן

052-8890053

"כריכה - סוכנות לסופרים" – ליווי, הכוונה ומתן שירותים לסופרים

בכל שלבי הפקת הספר, מכתב היד ועד להובלת הספר למפיץ.